GOGLEDD CYMRU

Croeso i GOGLEDD CYMRU y tim Rygbi Rhanbarthol o Ogledd Cymru
Welcome to GOGLEDD CYMRU the North Wales Regional Rugby Team.

Mae GOGLEDD CYMRU yn anelu at fod y rhanbarth rygbi blaenaf yng Nghymru a'r tim sy'n canolbwyntio ar y chwaraewyr fwyaf, y tim sydd mwyaf ymwybodol o iechyd eu chwaraewyr yn Ewrop.
GOGLEDD CYMRU aims to be the foremost rugby region in Wales and the most player centred, health conscious team in Europe.

Mae'r tim yn cael eu ffurfio o 23 clwb yng Ngogledd Cymru trwy system tryloyw a democrataidd. Mae GOGLEDD CYMRU yn ymgeisio i cydbwyso y gofynion gwaith, bywyd a rygbi clwb gyda'r chwaraewyr sy'n cynrychioli'r rhabarth, mewn un o'r ardaloedd gyda un o'r dwysedd poblogaidd lleiaf yn Ewrop. Mae adnoddau T.G fel y blog yma yn rhan o'r system yma.
The team is drawn from 23 clubs in North Wales through a transparent and democratic method of selection. GOGLEDD CYMRU is attempting to balance the demands of work, life and club rugby with those of regional representation in one of the most sparcely populated areas of Europe. Novel IT solutions like this blog are part of this approach.